A pośród pól i łąk jest piękna wieś. Ach, wierzaj mi. Ta wieś jest piękna wieś Góralice, od lat ja mieszkam w niej, bo kocham ją....

Strona Główna
Rodowód nazwy wsi
Historia Góralic
Kościół p.w. Św. Stanisława
Ołtarz przy kościele  
Kapliczka, krzyż
Ochotnicza Straż Pożarna
Koło Gospodyń Wiejskich
Świetlica wiejska
Kółko Rolnicze
Zryw-klub sportowy
Przedszkole
Zakończenie
FORUM

 

Zapraszam do odwiedzenia
Prezentacje multimedialne

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GÓRALICACH

 

OSP została założona w 1947 roku przez panów:

Ø      Jan Małysa - prezes,

Ø      Jan Pyrcz - naczelnik,

Ø      Wojciech Flak - sekretarz,

Ø      Władysław Kordas - skarbnik.

Do OSP należało czternastu mężczyzn. Pierwszym pożarem, który gasili we wsi, była płonąca stodoła.

Na początku strażacy korzystali z pompy ssącotłoczącej, którą otrzymali z Dębna. Następnie w 1950 roku otrzymali motopompę, osie i gumowe koła do wozu konnego. Również w tym samym roku OSP zwiększyła się o sześciu członków i liczyła już dwudziestu strażaków.

W 1960 roku wóz konny przerobiono na przyczepę traktorową. W latach 70-tych OSP dostała samochód Żuk, który zastąpił dotychczasowy sprzęt.

W 1977 roku OSP w Góralicach otrzymała sztandar od Prezydium Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w Trzcińsku Zdroju jako symbol ofiarnej i wiernej służby pożarnej.

W czerwcu 1999 roku organizacja ta dostała na wyposażenie wóz strażacki.

W 2001 roku wzbogaciła się o fiata 125 p.

Strażacy nie ograniczali się tylko do akcji gaśniczych. Byli widoczni wszędzie tam, gdzie wymagała tego potrzeba (uroczystości, święta). Dzięki czynnemu włączaniu się w życie kulturalne miejscowości, zyskali wdzięczność i uznanie mieszkańców Góralic.

 

Budynek OSP

Naczelnicy OSP Góralic:

 

Ø      druh Jan Pyrcz w latach 1947-1951

Ø      druh Mieczysław Malec w latach 1951-1960

Ø      druh Franciszek Pieniek w latach 1960-1968

Ø      druh Kazimierz Rząsa w latach 1968-1970

Ø      druh Jan Buniowski w latach 1970-1975

Ø      druh Henryk Posłuszny w latach 1975-1977

Ø      druh Ryszard Bazan w latach 1977-1996

Ø      druh Zygmunt Karmelita w latach 1996-1999

Ø      druh Marian Michniacki w latach 1999-…

 


Nasi partnerzy: lustige pps - funpps | Życzenia urodzinowe | Prezentacje multimedialne |