A pośród pól i łąk jest piękna wieś. Ach, wierzaj mi. Ta wieś jest piękna wieś Góralice, od lat ja mieszkam w niej, bo kocham ją....

Strona Główna
Rodowód nazwy wsi
Historia Góralic
Kościół p.w. Św. Stanisława
Ołtarz przy kościele  
Kapliczka, krzyż
Ochotnicza Straż Pożarna
Koło Gospodyń Wiejskich
Świetlica wiejska
Kółko Rolnicze
Zryw-klub sportowy
Przedszkole
Zakończenie
FORUM

 

Zapraszam do odwiedzenia
Prezentacje multimedialne
 

               HISTORIA GÓRALIC                                   

      Najpierw była tu rolnicza osada słowiańska. Od drugiej polowy XIII w. objęta została kolonizacją niemiecką. Wieś często zmieniała swoich właścicieli. Najdłużej była w posiadaniu rodu von Sydow.

     Przez wieś przejeżdżały bojowe wozy taboruyrów husuckich (1433), wojska Wallensteina i szwedzka armia Gustawa Adolfa (1627,1630,1634), napoleońskie wojska francuskie i polskie, doprowadzając do całkowitego ubóstwa. Przez Góralice podążały też wojska pancerne gen. Bogdanowa (2 II 1945r.) i polskie w kwietniu tegoż roku.

     W 1405r. panowała tu straszna zaraza, a w 1634r. głód i epidemia „morowego powietrza”, siejące ogromne spustoszenie wśród ludności. Położenie wsi na starym szlaku handlowym stwarzało dogodne warunki do bogacenia się i szybkiego odrabiania zniszczeń spowodowanych grabieżami, pożarami i wojnami. Przed 1939r. mieszkało tu ok. 730 osób obecnie 671. Była piekarnia, masarnia, gorzelnia, i hotel z restauracją w centrum wsi. Przy szosie istniał zjazd i warsztat mechaniczny. Z usług tych korzystali klienci, którzy przyjeżdżali do pobliskiego „Zdroju” bądź jechali do Berlina. We wsi mieszkał również lekarz stomatolog. Przed wojną na terenie wsi przebywała grupa jeńców wojennych „Arbeitsstelle Gorlsdorf”.

     W lipcu  1945r. większość domów była pusta. Jedynie lekarz niemiecki i biedota wiejska pozostali. W następnym miesiącu wieś zaludnili repatrianci ze stanu słowiańskiego , pochodzący z dwóch sąsiednich wsi powiatu Kołomyja. Przez wiele lat trwała między nimi niegroźna rywalizacja. Większość zwana „Święty Stanisław” uważała się za mądrzejszą do mniejszości zw. „Otynia”.

     Okresowo (!954-1959) Góralice stanowiły samodzielny ośrodek władzy Gromadzkiej Rady Narodowe, której przewodniczył Piotr Hajduk. Na miejscu był tez punkt pocztowy i milicyjny. Wyraźne ożywienie wsi nastąpiło na pocz. lat 70-tych, kiedy to Góralice ponownie włączono do Gromadzkiej Rady Nar. w Trzcińsku (ul.Dworcowa 11). W pierwszym okresie wieś specjalizowała się w uprawie kukurydzy i hodowli koni. W latach 70-tych zdecydowanie dominowało kółko rolnicze, w którym pracowało ponad 150 osób: betoniarnia, grupa budowlana, dział mechanizacyjny, hodowla trzody chlewnej i wylęgarnia kurcząt. Powstał również zakład fryzjerski i klub sportowy „Zryw”. Założono sieć wodociągową, położono chodnik, a wcześniej drogę pokryto asfaltem. Tętniło życie kulturalno-oświatowe, społeczno-polityczne, sportowe i obrzędowe. W 1980r. powstał zespół wokalno taneczny (J.Kluczenko), który trzymał się dzielnie do 1993r. Uwieńczeniem żywotności Góralic była nowo wybudowana szkoła w 1989r.

 

 

Nasi partnerzy: lustige pps - funpps | Życzenia urodzinowe | Prezentacje multimedialne |