A pośród pól i łąk jest piękna wieś. Ach, wierzaj mi. Ta wieś jest piękna wieś Góralice, od lat ja mieszkam w niej, bo kocham ją....

Strona Główna
Rodowód nazwy wsi
Historia Góralic
Kościół p.w. Św. Stanisława
Ołtarz przy kościele  
Kapliczka, krzyż
Ochotnicza Straż Pożarna
Koło Gospodyń Wiejskich
Świetlica wiejska
Kółko Rolnicze
Zryw-klub sportowy
Przedszkole
Zakończenie
FORUM

 

Zapraszam do odwiedzenia
Prezentacje multimedialne
 

 

KOŚCIÓŁ p.w. Św. Stanisława - biskupa i męczennika

 

Okres powojenny

    Na przełomie XIII i XIV wieku we wsi Góralice wybudowano kościół z kamienia granitowego, ze stylową wieżą na dachu, którą zwano kostnicą.

    W środku znajdowała się pamiątkowa tablica z nazwiskami poległych w roku 1813. Nad chrzcielnicą wisiał rzeźbiony anioł, a wokół mównicy ustawiono cztery drewniane figury przedstawiające ewangelistów. Przy ołtarzu znajdowały się duże figury przedstawiające ewangelistów. Przy ołtarzu znajdowały się duże figury Mojżesza i Chrystusa.

    Po zniszczeniu, w XIX wieku kościół odbudowano w latach 1873-75. W nowym kościele rozbudowano ołtarz i podniesiono ściany boczne, na których wybudowano wieżę oraz zamontowano dzwony, wykonane w 1815 roku w Szczecinie. Ich doniosłe i przyjemne dźwięki z łatwością docierają do bliższych i dalszych okolic. Ściany zaś, wymalowano ciepłymi kolorami, które miały nadać mu powagi. W 1876 roku kościół otrzymał organy.

 Ludność, która przybyła do Góralic w lipcu 1945 roku częściowo uczęszczała do zbioru ewangelickiego, gdyż w Trzcińsku Zdroju nie było jeszcze księdza wyznania rzymsko-katolickiego.

    W dniu 26 marca 1946 roku pełnomocnik Rządu RP pozytywnie rozpatrzył prośbę sołtysa gromady Góralice i wyraził zgodę na przydzielenie w posiadanie kościoła po ewangelickiego celem poświęcenia go i użytkowania przez miejscową ludność rzymsko katolicką należącą do parafii w Trzcińsku Zdroju. Kościół należał do parafii w Trzcińsku Zdroju przez 27 lat.

     Administrator Apostolski decyzją z dnia 15 kwietnia 1946 roku wyraził zgodę na poświęcenie kościoła i jednocześnie zatwierdził jako tytuł wezwanie Świętego Stanisław.

     Zaangażowanie miejscowej ludności w porządkowaniu terenów przy kościele i jego wnętrzu pozwoliły na zorganizowanie wspaniałej uroczystości poświęcenia kościoła w dniu 17 kwietnia 1946 roku, a już 25 maja tegoż roku odbyła się I Komunia Święta

     Przygotowanie i kolejne uroczystości przystąpienia dzieci do I Komunii Świętej odbywały się w kościele w Trzcińsku Zdroju. Ponownie ta uroczystość odbyła się w kościele góralickim po osobistej interwencji delegacji rodziców w Kurii Biskupiej w roku 1957.  

22 grudnia 1965 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał orzeczenie o uznaniu kościoła w Góralicach za zabytek.

 Proboszczowie parafii Trzcińsko Zdrój zajmujący się kościołem filialnym w Góralicach:

  • ks. Tadeusz Sorys w latach 1946-1952,

  • ks. Stanisław Piekarz w latach 1952-1956,

  • ks. Leon Łazarczyk w latach 1956-1959,

  • ks. Piotr Olender w latach 1959-1969,

  • ks. Mieczysław Żołędziejewski w latach 1969-1973.

 

 Od 10 marca 1973 roku ks. Anatol Strzałkowski objął probostwo Góralic. Do parafii Należały: Góralice, Gogolice, Dobropole, Górczyn, Smuga i Tchórzono. W 1975 roku dołączono do parafii Stołeczną, a odłączono Gogolice, Smugę. Tak ustalony obwód Góralic pozostaje do dzisiaj.

W kościele stale prowadzone były cały czas prace remontowe. I tak m.in.:

Ø      w 1967 roku wykonano gruntowny remont wieży kościelnej,

Ø      w 1969 roku przeniesiono zakrystię pod chór oraz zmodernizowano ołtarze boczne,

Ø      w 1970 roku zmodernizowano prezbiterium i usunięto ołtarze. Zakupiono także tabernakulum. Również kościół wzbogacił się o nowe świeczniki,

Ø      w latach 1972-73 przeprowadzono remont prezbiterium,

Ø      w 1974 roku założono grzejniki,

Ø      w 1979 roku zamontowano witraże w prezbiterium,

Ø      w 1981 roku postawiono nowy konfesjonał oraz zainstalowano żyrandole,

Ø      w 1986 roku przeprowadzono gruntowny remont organów,

Ø      w 1998 roku przełożono dach,

Ø      w1999 roku zmodernizowano ołtarze boczne,

Ø      w 2003 roku wyłożono podłogę płytkami, wykonano konserwację ławek i belek stropowych oraz odnowiono ściany wewnętrzne.

Dzięki staraniom wszystkich proboszczów oraz wiernych obecny wygląd kościoła urzeka swoim pięknem i powagą.

Od początku lat 60-tych do chwili obecnej (2000r) przeprowadzono w naszej parafii siedem wizytacji duszpasterskich.

Proboszczowie parafii Góralice:

  • ks. Anatol Strzałkowski 10.03.1973—16.03.1974,
  • ks. Władysław Obacz 17.03.1974—01.10.1984,
  • ks. Zygmunt Kraszewski 02.10.1984—14.03.1988,
  • ks. Adam Kwas 15.03.1988—…

PLEBANIA W GÓRALICACH


Nasi partnerzy: lustige pps - funpps | Życzenia urodzinowe | Prezentacje multimedialne |