A pośród pól i łąk jest piękna wieś. Ach, wierzaj mi. Ta wieś jest piękna wieś Góralice, od lat ja mieszkam w niej, bo kocham ją....

Strona Główna
Rodowód nazwy wsi
Historia Góralic
Kościół p.w. Św. Stanisława
Ołtarz przy kościele  
Kapliczka, krzyż
Ochotnicza Straż Pożarna
Koło Gospodyń Wiejskich
Świetlica wiejska
Kółko Rolnicze
Zryw-klub sportowy
Przedszkole
Zakończenie
FORUM

 

Zapraszam do odwiedzenia
Prezentacje multimedialne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODOWÓD-POCHODZENIE NAZWY WSI

     Pierwsza wzmianka o wsi pod nazwą Gerlagesdorpe pojawiła się w 1317r. Następnie w 1337r. Gerendorp, 1472r. Gerlestorp, a w 1608r. Gorlsdorp. Pochodzienie tych nazw jest nieznane. Nie dają się też przetłumaczyć. Obecna nazwa wsi pasowałaby raczej do Gogolic położonych na wzniesieniach, gdyż pierwszy człon nazwy „Góralice” wskazuje dobitnie na tereny pagórkowate.

 

Widok wsi Góralice


Nasi partnerzy: lustige pps - funpps | Życzenia urodzinowe | Prezentacje multimedialne |